khách sạn trường giang | khách sạn đường trần quang khải

khách sạn trường giang Địa chỉ: 3/8 Trần Quang Khải, Lộc Thọ, tp. Nha Trang, Khánh Hòa Điện thoại: 058…