Địa chỉ: 30 Sư Vạn Hạnh - Vĩnh Hải - Nha Trang - Hotline: 0363.747474 - Email: kenhdulichnhatrang@gmail.com

Phòng Trọ Nha Trang

Phòng Trọ Nha Trang

Liên hệ: 0363.747474